top of page

Frågor och svar (och info)

Vi har fått återkommande frågor från flera medlemmar (och faktiskt även några icke medlemmar) om Gruppavtal, kostnader, avtal och annat. Detta blandat med annan viktig information från både Jönköping Energi och från föreningen. Det är mycket att läsa, så håll i hatten. Vi hoppas att vi har samlat de flesta frågeställningar på ett och samma ställe.


I texten nedan svarar vi på följande frågor, eller ger information om:Om du inte redan gjort det, bör du först läsa igenom den information som vi redan har gått ut med (se nedan länkar).


Information om Gruppavtalet, samt hur du tecknar detta:


Ytterligare info från Jönköping Energi som redogjordes för på årsstämman den 14 maj:


Ett förtydligande om vem man kontaktar för att teckna Gruppavtalet och varför:Frågor och svar (och info)

1. Vad kostar det om jag inte använder min fiberanslutning (det som föreningen kallar stängd/passiv anslutning)?

Jönköping Energi kommer fakturera en Serviceavgift på 70 kr / månad för alla som använder sin fiberuppkoppling. Detta faktureras er direkt (samlat på Jönköping Energi's elnätsfaktura eller på enskild faktura).


Om du inte använder några tjänster i fibernätet (vilket motsvarar stängd/passiv anslutning), så tar Jönköping Energi 0 kr betalt i serviceavgift. I detta fall "plomberas" din anslutning. Plomberingen innebär att anslutningen tillfälligt är "låst".


Dock är det enkelt att låsa upp igen. För att "låsa upp" anslutningen - koppla en dator till Mediaomvandlaren (boxen där fibertråden kommer in i ditt hus) med en nätverkskabel (eller via en wifi-router) och öppna en webbläsare på datorn. Du kommer då komma direkt till Wetternet's hemsida där du kan beställa tjänster (bredband, TV m.m.). Efter att du beställt är tjänsten igång på mycket kort tid. Detta innebär att du "brutit plomberingen" och Jönköping Energi kommer starta att fakturera minst 1 månad, 70 kr/mån, i Serviceavgift.


Om du bryter plomberingen och önskar ansluta dig till Gruppavtalet, så tar det några dagar extra att "komma igång" eftersom det krävs extra administration. Observera att för dig som har tecknat Gruppavtal, så kan du inte under avtalsperioden "stänga av och på" (Plombera) din anslutning, utan den kommer vara öppen så långt som avtalet sträcker sig.


2. Nybyggnation

Om du bygger nytt hus, eller kopplar upp ett befintligt hus som inte tidigare har fiberuppkoppling, gäller det att vara ute i god tid. Se till att planera El och fiberanslutning från Jönköping Energi ihop - det sparar du tid och pengar på! Och du undviker att behöva "vänta" på att jobbet ska bli gjort.


Mer info och regler för just fibern finner du här: https://jonkopingenergi.se/produkter/privat/fiber-privat/fiber-landsbygd3. Hur länge kommer HV-fiber fakturera mig?

Föreningen kommer vara "vid liv" i sin nuvarande form fram till dess att vi återbetalat innestående medel till alla medlemmarna. Just nu tror vi att återbetalning kommer ske april-juni 2025, men kan dröja något längre, eller kortare än så.


Efter återbetalningen, omvandlas föreningen till att bli en "Gruppavtalsförening" som administrerar och tecknar förmånliga Gruppavtal åt dem som vill ta del av detta. Vill man spara pengar på Gruppavtalet, måste man fortsatt vara medlem i föreningen även efter återbetalningen, eller söka nytt medlemskap i den omvandlade föreningen (om man inte redan är medlem).


Alltså gäller följande: Oavsett om du har en stängd/passiv anslutning, öppen fiber, svartfiber eller Gruppavtal - så länge nuvarande förening (som äger ett fibernät) är "vid liv", och ännu inte återbetalat innestående medel, kommer föreningen fakturera dig administrativa kostnader på (vad vi tror just nu) uppåt 50 kr/månad.


Så svaret på frågan är:

 • Har du öppen fiber, svartfiber eller stängd/passiv anslutning så kommer den administrativa avgiften från föreningen att upphöra efter att återbetalningen är gjord och du kommer inte längre vara medlem i föreningen.

 • Om du gillar att spara pengar och har valt Gruppavtal, så kommer du fortsättningsvis vara medlem i den omvandlade föreningen som hanterar Gruppavtal och fortsättningsvis bli fakturerad administrationsavgift från föreningen, fram till dess att avtalstiden för Gruppavtalet tar slut.

4. Vi har förstått att Mediaomvandlaren ska bytas ut - hur går detta till?

En hel del teknik måste bytas ut, bl.a. i våra hus när vi går över till Jönköping Energi/Wetternet.


Mediaomvandlaren (boxen som sitter på väggen i ditt hus, dit fibertråden går in) kommer bytas ut för alla anslutningar, och i stället kommer du få en "Wetternet-box" (som är samma sak, fast anpassad för Jönköping Energi/Wetternet's nät).


Du kommer få ett mail (ett fåtal personer får brev hemskickat) om detta väldigt snart. I mailet/brevet finns information om var och när du kan hämta din nya utrustning. Det kommer också att stå vilken dag din anslutning planeras flyttas över till Jönköping stadsnät Wetternet.


Vi kommer att presentera mer information på föreningens hemsida och via mailutskick, håll utkik!


5. Kan man teckna Gruppavtalet i ett senare skede (flera del-frågor nedan)?

 • Jag håller på att bygga ett hus som jag tänkte koppla upp. Huset ska vara färdigställt om några månader, och vill gärna teckna Gruppavtalet - går det?

 • Jag har en stängd anslutning nu, men vill i framtiden öppna denna och teckna Gruppavtalet - går det?

 • Jag planerar att inom 2-5 år bygga ett nytt hus där jag vill koppla in fiber - kan jag teckna Gruppavtalet?

 • Jag kommer välja öppen fiber, men om jag senare ångrar mig - kan jag då teckna Gruppavtalet?

Samma svar på alla frågorna: Det går bra. Alla är välkomna att teckna HV-fibers Gruppavtal, så länge du bor, bygger eller flyttar till Haurida-Viredas "fiberområde" (kontakta oss om du är osäker på var gränsen går) och är en privatperson. Du måste bli medlem i Gruppavtalsföreningen för att kunna ta del av Gruppavtalet.


OBS att Gruppavtal som tecknas efter den 31 maj 2023 kan ta 6 månader att starta igång (beroende på krav från leverantörerna), så planera och var ute i god tid. Månader då vi släpper på nya gruppavtal är maj och november varje år, så var ute i god tid innan dessa månader så du slipper vänta till nästa tillfälle.


Tecknar du Gruppavtalet efter årsskiftet 2024/25, så ingår inte TV-boxen, utan du måste betala extra för den. Kostnaden är ca 1.700-1.900 kr inklusive moms i dagsläget.


Kontakta någon i styrelsen, så hjälper vi dig.


6. Vad händer den 30 september när Jönköping Energi tar över nätet - bryts mitt befintliga avtal?

Ja - avtalet bryts. Detta oavsett om du tecknat ett eget avtal (med ex Telenor, Telia, Bahnhof, Junet etc) eller om du har Gruppavtal med HV-fiber - oavsett om du är privatperson eller företag (undantaget är svartfiberkopplingarna till Aneby kommun, som ligger helt utanför det här).


Du som inte har Gruppavtal bör kontakta din nuvarande leverantör och meddela detta - säg att ditt avtal ska avslutas efter den 30 september pga. att vi byter kommunikationsoperatör. Det är ingen "lag" på att du ska meddela detta, men är något som är sjysst att göra. Har du Gruppavtal, behöver du inte göra någonting.


Alla befintliga tjänsteleverantörer har blivit informerade att efter den 30 september 2023, så "försvinner" du som möjlig kund från IP-Only/GlobalConnect, vilket gör att de heller inte kan fortsätta fakturera dig, eller leverera en tjänst i ditt hus - Det är fysiskt omöjligt helt enkelt. På fackspråk säger man att om "ovanliggande nät" försvinner, så upphör avtalet. Och det är precis det som händer. IP-Only (som är ovanliggande nät) ersätts med Jönköping Energi/Wetternet.


Du kan, om samma leverantör finns hos Jönköping Energi/Wetternet som du nu har hos IP-Only/GlobalConnect, ringa nuvarande leverantör och fråga om du kan "flytta över" avtalet, om du anser att ditt avtal är bra.


Har du tecknat andra tjänster hos din tjänsteleverantör (som inte har med fibertjänster att göra), tex mobiltelefoni, SIM-kort till din bil/SIM-kort till åtelkamera, mail-adress så tror vi inte att dessa bryts - detta måste du kontrollera själv med din tjänsteleverantör.


Vi är övertygade att t.ex. larmtjänster inte påverkas, men även detta kan du fråga din larmtjänst om. Larmtjänsten behöver bredband (kan förstås ske delvis via GSM-kort) för att larmet ska fungera - men sannolikt är det oviktigt om nätet går via Jönköping Energi/Wetternet eller via IP-Only/GlobalConnect. Om ni vill vara säkra, kontaktar ni er leverantör. Det man kan säga är att bredbandet från Jönköping Energi, kommer fungera på samma sätt som bredbandet från IP-Only, dvs samma möjligheter för din larmtjänst finns.


7. Hur ser tidplanen ut och vad innebär den?

Många saker kommer inträffa som våra medlemmar kommer bli direkt delaktiga i. Ju längre fram i tiden, desto svårare att ge en korrekt tidsangivelse - men mellan tummen och pekfingret, så kommer det se ut så här.


2023

 • 31 maj: Senast svar på Gruppavtal

 • Augusti: Dags för er som valt öppen fiber att börja ta ställning till vilka tjänster ni önskar teckna (men ni kan börja fundera redan nu). Mer info kommer.

 • Slutet augusti: Mediaomvandlare och TV-box (TV-box endast för de som valt Gruppavtal) lämnas ut i en lokal i närheten. Mer info kommer.

 • 15 september: Migrering startar. Innebär att vi "flyttas över" till Jönköping Energi/Wettenet's nät. Installation av Wetternet-box görs i husen (mer info kommer). Kontroll görs direkt att de fungerar och att ditt hus är igång.

 • 30 September: Nu ska alla anslutningar vara migrerade till Jönköping Energi/Wetternet (det kan förstås finnas några kvar som vi inte fått tag på, eller inte fått åtkomst till deras hus). HV-fiber börjar ta ut administrativ avgift i stället för nätavgift och alla som beställt Gruppavtal har tillgång till detta. Du som önskat öppen fiber, är igång med de tjänster som du själv har beställt. Har du inte beställt något kommer du bli utan tjänster efter detta datum.

 • Under 2023 och sannolikt en bit in i 2024 kommer vi skriva om markavtal med markägare (ändringen innebär att karta med inmätt fiber bifogas, men i övrigt liknande/samma innehåll i avtalet). Sannolikt saknas ett antal markavtal med vissa husägare - dessa hanteras samtidigt. Aktiviteten är viktig för att kunna hantera eventuell intrångsersättning, samt överlämna föreningens alla avtal till Jönköping Energi på ett bra sätt när det är dags. Okänt när denna process startar (eller slutar) i nuläget.

2024

 • Jan-maj: Fortsatt arbete med markavtal

 • Sept-nov: Överlåtelse av fibernätet (inklusive markavtal) till Jönköping Energi, som först nu blir den juridiska ägaren av fibernätet.

2025

 • April-juni: (hög osäkerhet exakt när detta sker) Återbetalning av innestående medel till föreningens medlemmar. Föreningen syfte skrivs om till att "förmedla Gruppavtalstjänster som levereras via ett fibernät" - dvs vi "omvandlas" till en Gruppavtalsförening. De som inte önskar ta del av Gruppavtal, avgår som medlemmar och behöver inte länge betala administrativa avgifter, men kan inte heller ta del av föreningens Gruppavtal (om man inte på nytt ansöker som medlem i föreningen).


8. Jag tycker Gruppavtalet är dumt, för där ingår TV, vilket jag inte behöver.

Detta har vi full respekt för och om du endast kan tänka dig att teckna ett avtal med exakt det du behöver, ska du välja "öppen fiber" i stället.


Om du enbart vill ha bredband och exempelvis väljer hastigheten 250/250 Mbit (motsvarande hastigheten i Gruppavtalet), så är ett av de billigaste avtalen just nu 438 kr/månad (exklusive Jönköping Energi's nätavgift på 70 kr/mån samt HV-fibers administrationsavgift på uppåt 50 kr/mån).


Så man kan säga att för att "slippa" TV, kommer du behöva betala drygt 2.600 kr /år mer än vad Gruppavtalet kostar.


Vår rekommendation dock, oavsett vad du tycker om att ett TV-paket ingår, är att du tecknar Gruppavtalet och ställer TV-boxen i en garderob i 5 år, så sparar vi dig motsvarande kostnad årligen - eller drygt 13.000 kr på 5 år.


Det finns förstås billigare bredbandsalternativ:

Det går att hitta bredband 10/10 Mbit för 179 kr/månad, vilket långt ifrån är ett likvärdigt alternativ, men gentemot Gruppavtalet skulle det spara dig 500 kr om året, eller 2.500 på en 5-årsperiod.

Alternativt bredband 30/30 Mbit (också detta långt ifrån likvärdigt) som har en kostnad just under Gruppavtalet, där besparingen är en 100-lapp på ett år och 500 kr på 5 år.

Alla sätt att spara pengar är bra - poängen med Gruppatalet är att du får väldigt mycket för pengarna, jämfört med motsvarande eller sämre tjänster, till en betydligt lägre kostnad.


9. Jag har en TV-box och en parabol som Ney.se installerade 2018. Vad gör jag med den?

Föreningen är inte alls inblandad i detta, utan det var ett avtal du tecknade med ney.se för drygt 5 år sedan med CanalDigital. CanalDigital gick senare ihop med Viasat och blev Allente.


Vad vi har förstått så betalar man (i runda slängar) 279 kr/mån för den här lösningen. Innehållet är ungefär detsamma som för befintliga Gruppavtalet med Allente och ungefär samma som det nya Gruppavtalet. Med andra ord måste du själv tänka igenom varför du har den och vad det är du behöver.


I det nya gruppavtalet får du med TV-box som är väldigt bra. Kanalutbudet är likvärdigt/något bättre än i vårt befintliga gruppavtal. En strategi kan vara att du behåller parabol-boxen en tid och ser vad den nya boxen innebär, för att sedan fasa ut parabol-boxen och avsluta denna (om du anser att det är ok). Detta måste du alltså själv avgöra och är inget som har med Gruppavtalet eller föreningen att göra.


10. Finns det garantier att innehållet i tjänsterna är samma under 5 år?

Ja - när det gäller bredbandshastigheten kommer den vara 250/250 under hela avtalsperioden.


Dock kan TV-utbudet komma att ändras. Som ni säkert känner till, så handlar det om TV-förhandlingar, TV-rättigheter eller om mediabolag som omstruktureras (fusioner eller uppköp) som kan påverka vilka kanaler som ingår. Vi som konsumenter har inte mycket (rättare sagt inget) att säga till om där.


Ser vi på vårt befintliga Gruppavtal så inträffade just detta vid ett par tillfällen. TV-kanaler försvann och TV-kanaler tillkom - men vi upplevde aldrig att det var till "det sämre", utan att vi i slutändan faktiskt hade fler kanaler än då vi ingick avtalet.


Att TV-utbudet kan ändras är inget unikt för detta Gruppavtal, utan det gäller även när du som enskild konsument beställer TV-kanaler från en leverantör.

504 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page