Ordförande

Staffan Melin

Släthult

076-168 38 80

melin.staffan@gmail.com

Kassör

Hans Karlsson
Stjärneborg Thorsborg 

072-337 57 44 

stjarneborg@outlook.com 

Sekreterare

Martin Rydholm
Släthult

072-315 41 50

Avyon-@hotmail.com

Underhållsansvar

Per Zackrisson

Vireda

070-572 11 00

underhall@hvfiber.se

Mattias Gladewitz
Björkenäs
070-602 06 86
mattias.gladewitz@ncc.se

Registeransvar

Annica Hyltbring
Lilla Hultrum 

070-526 68 75

annica@hyltbrings.se

Innehållsansvar

Andreas Larsson
Haurida
072-535 08 87
andreas.e.larsson@hotmail.com

Kommunikationsansvar

Mats Wykman
Haurida
070-610 85 34
mats.wykman@improventa.se

Valberedning

Lasse Wier (sammankallande)
Vireda
073-812 54 92
lassewier@hotmail.com

Styrelsen

Mailadress till alla styrelsemedlemmar

styrelse@hvfiber.se

Ansvarsområde

Sammankallar till styrelsemöten, företräder föreningen, tar upp frågeställningar med styrelsen, leder och driver styrelsens arbete.

Ansvarsområde

Ekonomi, fakturering. Förvaltar föreningens tillgångar. Ansvar för budget, bokföring och bokslut. Föreslår förändringar för att förbättra arbetet.

Ansvarsområde

Protokollför styrelsens möten, distribuerar signerade protokoll, arkivering av föreningens dokument.

Ansvarsområde

Ansvar för nätet (nät eller kopplad hårdvara) - då fel och problem uppstår i detta. Projekterar och budgeterar nya fiberanslutningar. Kommunikation med underleverantörer. 

Ansvarsområde

Organiserar, uppdaterar och ser till att rätt person har tillgång till rätt information i föreningens register.

Ansvarsområde

Samlar in och ser till att medlemmarna har tillgång till information på vår hemsida. Ska fånga upp och sammanställa frågor som dyker upp i föreningen.

Ansvarsområde

Övergripande ansvar för kommunikationen med medlemmarna. Ansvarar för innehållet på Facebook, hemsida och sköter kommunikationen vid planerade arbeten med fibret.

Ansvarsområde

Ser till att fånga upp och föreslå intressanta kandidater att arbeta i styrelsen och föreslå detta för stämman.