top of page
Ordförande

Staffan Melin

Släthult

076-168 38 80

melin.staffan@gmail.com

Kassör

Susanna Halonen
Släthult 

0730-79 23 00 

kassor@hvfiber.se

Sekreterare

Andreas Larsson

Haurida

072-535 08 87

andreas.e.larsson@hotmail.com

Underhållsansvar

Bengt Wangström

Släthult

070-322 06 95

bengt.wagnstrom@telia.com

Mattias Gladewitz
Björkenäs
070-602 06 86
mattias.gladewitz@ncc.se

Kommunikationsansvar

Mats Wykman
Haurida
070-610 85 34
mats.wykman@improventa.se

Valberedning

Lasse Wier (sammankallande)
Vireda
073-812 54 92
lassewier@hotmail.com

Styrelsen

Mailadress till alla styrelsemedlemmar

styrelse@hvfiber.se

Ansvarsområde

Sammankallar till styrelsemöten, företräder föreningen, tar upp frågeställningar med styrelsen, leder och driver styrelsens arbete.

Ansvarsområde

Ekonomi, fakturering. Förvaltar föreningens tillgångar. Ansvar för budget, bokföring och bokslut. Föreslår förändringar för att förbättra arbetet.

Ansvarsområde

Protokollför styrelsens möten, distribuerar signerade protokoll, arkivering av föreningens dokument.

Ansvarsområde

Ansvar för nätet (nät eller kopplad hårdvara) - då fel och problem uppstår i detta. Projekterar och budgeterar nya fiberanslutningar. Kommunikation med underleverantörer. 

Ansvarsområde

Övergripande ansvar för kommunikationen med medlemmarna. Ansvarar för innehållet på Facebook, hemsida och sköter kommunikationen vid planerade arbeten med fibret.

Ansvarsområde

Ser till att fånga upp och föreslå intressanta kandidater att arbeta i styrelsen och föreslå detta för stämman.

bottom of page