top of page
Om oss

 

Vi är en ekonomisk förening vars syfte är att tillhandahålla hushållen i Haurida och Vireda socken med fibernätsanslutning avsedd för bredbandskommunikation.

Föreningen, och därmed också dess medlemmar, äger det fysiska fibernätet som föreningens medlemmar är anslutna till.

Föreningen är också avtalspart för medlemmarna mot de kommunikations och tjänsteoperatörer som ges tillträde till fibernätet.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ett företag vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en verksamhet där medlemmarna deltar som producenter eller konsumenter. Medlemmarna är alltså delägare i företaget.

En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Varje medlem har en röst vid föreningsstämman och medlemmen äger en eller flera anslutna fastigheter.

Varje medlem ska betala en insats för varje ansluten fastighet till föreningen och en årlig medlemsavgift. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Föreningsinfo

Haurida Vireda Framtidsfiber Ekonomisk förening
Släthult 1
578 92 Aneby​

Organisationsnummer : 769627-7008

Bankgiro : 362-3261

Översik Allabolag.se

bottom of page