top of page
 • Bredband och TV fungerar inte - vad ska jag göra?
  Felsök så här: Kolla om lamporna lyser på din MO/mediaomvandlare (lådan som sitter på väggen där fiberkabeln kommer in). Om ingen lampa lyser, är det troligtvis ett problem med elen Kontrollera om strömknappen på MO'n är avslagen - slå på den! Kontrollera om strömsladden sitter i - sätt i den! Kontrollera vägguttaget med ex en lampa - kolla proppar! Testa att låna grannens elsladd till deras MO - byt sladd! Om inget av detta fungerar så är det något elektriskt fel på din MO - byt ut! Om endast 1 lampa lyser på MO'n Titta noga på vad lampan heter. Är det "PWR"-lampan (Power), så har MO'n ström, men det kommer inte in någon signal från fibret (lampan som heter "WAN" lyser inte) - testa att starta om utrustningen! Slå av strömmen i 15-20 sek och slå på igen och se om nu även "WAN"-lampan lyser. Om inte - repetera avslagning av strömmen, men nu med längre och längre avstängningsintervall (i 3-4 omgångar, upp till 30 min avstängning). - fråga nu en granne om det funkar hos dem. Om inget är fel hos grannarna - kolla hemsidan på driftsinformation eller om du har tillgång till Facebookgruppen kan det finnas information där också. Om du inte får något svar på detta - kontakta din tjänsteleverantör (de som levererar bredbandet, ex Viasat om du har Gruppavtal) i första hand. Om din tjänsteleverantör säger att allt är ok - kontakta IP-only Om IP-only säger att allt är ok - kontakta Styrelsen Om två lampor lyser på MO'n Beroende på vilka lampor Både "PWR" och "WAN" Då fungerar fibret och bredbandet - det är sannolikt något fel på antingen din egen Router eller på den enhet som du kopplat till MO'n Både "PWR" och någon av "LAN"-lamporna MO'n fungerar men får ingen signal från fiberkabeln. Kontakta din tjänsteleverantör Om allt verkar ok hos dem - kontakta IP-only Du är i alla lägen välkommen att kontakta Styrelsen om du behöver hjälp, men vi skulle uppskatta om du kunde hjälpa oss att felsöka så långt det går, så kan ge dig en bättre och snabbare hjälp.
 • Hur gör jag för att få fiber till mitt hus?
  Om du bygger nytt eller ska koppla in fiber i ett befintligt hus kontaktar du Underhållsansvarig i föreningen. Det som händer då är att Underhållsansvarig kommer börja projektera arbetet. Eftersom det kan vara stora skillnader mellan arbetsinsatsen beroende på var ditt hus ligger, så kan installationskostnaden variera, vilket innebär att vi inte kan ge en exakt kostnad för detta, utan endast en indikation. Utöver detta behöver du ett medlemskap i föreningen - till att börja med ska du skriva på ett Anslutningsavtal (finns bland dokument på hemsidan) som föreningen ska godkänna. De avgifter och kostnader som uppstår i samband med detta kan du läsa om här.
 • Jag ska sälja mitt hus - vad ska jag tänka på?
  Först och främst ska du nämna detta till mäklaren, som bör väga in det i försäljningspriset. Köparen måste också få veta att fiber finns men att köparen också tar över din andel i fiberföreningen (medlemskap). Mellan säljare och köpare ska ett Överlåtelseavtal skrivas - detta finns bland Dokument på hemsidan (medlemskap till hemsidan krävs för att komma åt detta). Dokumentet skickas sedan till HV-fiber.
 • Vilka kostnader finns för att få och att ha fiber?
  Se föreningens kostnader och avgifter här För att bli medlem krävs medlemsinsats. Det kan ses som att du köper en aktie i företaget. För att koppla in fibern i huset uppstår där efter kostnader detta arbete (blåsning, svetsning, grävning, material, projektering, utmätning) som föreningen faktuerar dig. Glöm inte dina egna kostnader för exempelvis en router och liknande. Du ansvarar själv för grävning av fiberslang på egen tomt. Även detta medför kostnad om du låter någon annan lösa det åt dig. Ett specialfall är om du har flera hus på din fastiget som du vill koppla upp. Då kallas varje anslutning efter den första (medlemsgrundande) för "Tillkommande anslutning" och som rabatteras enligt en trappstegsmodell. När du väl har fiber i huset och allt är igång så tar föreningen betalt för en medlemsavgift årligen, en nätavgift (nätunderhållsavgift för service, reparationer och andra omkostnader) månadsvis. Ska du ha bredband finns möjlighet att teckna avtal via IP-only's hemsida bland flera leverantörer - även TV och telefoni går att beställa där.
 • Jag vill ha fler TV-kanaler - hur gör jag?
  Detta kan inte föreningen hjälpa dig med utan du måste kontakta en leverantör av TV-tjänster.
 • Jag vill ändra hur ofta jag får fakturan från föreningen. Hur gör jag?
  Du kan välja mellan kvartals- och årsfaktura. Oavsett vad du har i dagsläget, så kan ändringen mellan faktureringsintervallen endast göras i samband med ett årsskifte (detta för att det blir så mycket enklare för oss att hantera det i ekonomisystemet). Kontakta alltså Kassören i god tid innan årsskiftet, så löser vi det!
 • Jag ska gräva i eller utanför min trägård - vad ska jag tänka på?
  Viktigt är att du har koll på var fiberkabeln (och andra kablar) ligger nedgrävd. Ett tips är, om du vet var den ligger, att göra en tomtkarta med fiberkabeln inritad, både för din och kommande ägares skull. Gräva på egen tomt Observera att du själv ansvarar för kabeln på din egen tomt, så skulle den behöva repareras pga att du varit oaktsam, så kommer föreningen fakturera dig kostnaden för reparationen. Normalt ska kabeln på egen tomt ligga nedgrävd på ca 60 cm djup. Undantag finns förstås om det finns berg som går upp och att då kabeln ligger grundare. Ovanför kabeln ska ett grönt plastnät ligga (Sökarnät) som förvarnar om att du nu snart kommer att stöta på en fiberslang. I bland ligger nätet precis ovanpå slangen, vilket den inte ska göra - helst ska det vara ca 10 cm mellan Sökarnätet och slangen för att minska risk för skada. Är du osäker på var kabeln ligger, används sökarnätet (tillsammans med ett instrument) för att avgöra var ledningen ligger. Ska du gräva utanför din tomt, ska du kontakta Underhållsansvarig, alternativt att du går in på "Ledningskollen" så att en utsättning (av kabel) kan göras. Om kabeln grävs av utan att utsättning har gjorts, är du själv ansvarig för de reparationskostnader som uppstår. Om utsättning görs, är man helt säker på var den ligger och minimerar risk för skador (och extra kostnader). Så här ser föreningens villkor ut för grävning utanför egen tomt.
 • Kan jag bli medlem i föreningen?
  Ja - alla är välkomna under förutsättningen att du har eller ska ordna med en fiberuppkoppling till ditt hus. Både privatpersoner och företag är välkomna att ansöka om medlemskap. Om du köper en fastighet som redan är uppkopplad med fiber, så ska den tidigare ägaren ordna med ett överlåtelseavtal som innebär att du tar över den tidigare ägarens medlemskap (och fiberanslutning). Kontakta oss gärna via kontaktformuläret om du har frågor.
 • Kan jag gå ur föreningen?
  Ja, det kan du. Föreningens stadgar säger att medlemskap kan sägas upp tidigast 2 år efter inträdet och att uppsägningen då ska göras skriftligen till styrelsen. Eftersom utträde alltid sker vid ett årsskifte (slutet på föreningens räkenskapsår), måste den skriftliga uppsägningen ha kommit in till styrelsen senast 3 månader innan räkenskapsårets slut - annars sker utträdet först i slutet av nästa årsskifte.
 • Hur blir jag medlem på hemsidan?
  Om du anvädner dator och går in på www.hvfiber.se: *Klicka på "Logga in" uppe i högra hörnet *Längst upp ser du nu "New to this site? Sign up" - klicka på "Sign up". *Efter det kan du välja att skapa ett konto med en email-adress eller att logga in med uppgifter från ditt Facebook-konto eller Google-konto. *Välj det som passar dig bäst och följ instruktionerna, så är du nu medlem på hemsidan. Om du anvädner mobiltelefon och går in på www.hvfiber.se: *Klicka på de tre strecken (meny-ikonen) uppe i högra hörnet *Längst upp ser du en ikon med en grön cirkel, med ett huvud inuti. Klicka på den *Längst upp ser du texten "New to this site? Sign up" - klicka på "Sign up". *Efter det kan du välja att skapa ett konto med en email-adress eller att logga in med uppgifter från ditt Facebook-konto eller Google-konto. *Välj det som passar dig bäst och följ instruktionerna, så är du nu medlem på hemsidan.
bottom of page