top of page

Aktuellt i föreningen (april)

Här kommer en uppdatering om vad som är aktuellt i styrelsens arbete i föreningen. Har du synpunkter kan du kommentera direkt (skriv kommentar nedan), skicka ett meddelande via kontaktformuläret på hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen direkt.


* Årsmöte: Kallelse är utlagd på hemsidan och datum och tid är bestämt. Är du nyfiken att lyssna på vad som har hänt, eller vill tycka till och påverka vad som händer i din förening fram över - se till att delta på mötet som går av stapeln 17 april kl 15. Instruktioner om hur du deltar på mötet kommer i ett nyhetsinlägg inom kort.

* Gruppavtal: Sedan vi gick ut med nyheten om att det går att nyteckna Gruppavtalet för våra medlemmar, så har vi på bara några dagar haft flera personer som hört av sig och Mats Wykman i styrelsen har haft fullt upp med att ordna med detta. Positivt och jättekul att vi kan hjälpa ytterligare några av våra medlemmar att spara lite pengar varje år på denna tjänst.

* Underhåll: Per Zackrisson i styrelsen, som ansvarar för underhållet, har även senaste perioden haft fullt upp. Han har bl.a. jobbat med ett par nya anslutningar, ett avbrott och med förebyggande åtgärder. Det man kan säga om förebyggande åtgärder, är att vi lär känna vårt nät bättre och bättre och hittar de svaga punkterna. Vi är medvetna om att grävningsarbetet på sina ställen har mer att önska, men det känns ändå tryggt att vi har bra koll på var dessa ställen är (tack vare både medlemmar och markägare) och att vi arbetar med få bukt med detta.

* Fakturor: Vi upplever att det går trögt för våra medlemmar att betala sina fakturor till föreningen (Känner du inte igen dig, så kan du sluta läsa det här nu). Vi ligger konstant på 40-60 fakturor som inte betalas i tid varje kvartal, där det slutar med att vi måste ringa 10-15 personer eller åka runt från gård till stuga för att påminna. Det är ett (i grund och botten trist) arbete som tar mycket tid och energi. På senaste mötet beslutades att vi sorgligt nog kan komma att behöva använda oss av gula och röda kort, som precis som inom fotboll innebär varning och avstängning - vilket vi helst vill undvika helt och hållet. Har du förslag på hur vi kan undvika detta ämne, så tar vi tacksamt emot.

* Ekonomi: Föreningens kassör, Hans Karlsson, har föreslagit att vi skulle få någon form av ränta på de likvida medlen i föreningen. Efter hans förslag så har styrelsen fattat beslut om att sätta in pengar på ett räntebärande konto (ca 1,4% ränta mot att vi binder upp pengarna på 2 år), vilket ger någonting, i stället för ingenting. Kanonbra, tycker vi själva! En buffert kommer ligga kvar utan ränta, för att vi ska klara av oförutsedda händelser.

* Kapitalhöjningsavgift: För nya medlemmar som ansluter sig har vi börjat ta ut en "kapitalhöjningsavgift". Av solidaritetsskäl med medlemmar som varit med från början och som har bidragit till den ackumulerade vinst som för närvarande finns i föreningen, så har vi en tid innan årsskiftet 2020/21 börjat ta ut avgiften. På detta sätt bidrar även nya medlemmar, inte bara med kapitalinsats, utan även till föreningens vinst. Detta resonemang grundar sig i vad som händer om föreningen skulle göra en utdelning till medlemmarna, eller vad som skulle hända vid en eventuell försäljning av föreningen (inget som är aktuellt, men som enligt lag är möjligt) - då vill vi att det ska bli så rättvist som möjligt. Avgiften räknas fram genom att ta föreningens ackumulerade vinst, delat med antalet medlemmar och på så sätt få fram en avgift som är rimlig. Beräkningen kommer göras varje år och ny avgift träder i kraft den 1:a juli varje år.


Det var ett litet axplock av vad vi har på tapeten i styrelsen. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till, om du vill ha information om något speciellt ämne eller har idéer som skulle hjälpa föreningen att bli bättre.


Mvh


Styrelsen


358 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

Comments


bottom of page