top of page

Aktuellt i föreningen (februari)

Här kommer en uppdatering om vad som är aktuellt i styrelsens arbete i föreningen. Har du synpunkter kan du kommentera direkt (skriv kommentar nedan), skicka ett meddelande via kontaktformuläret på hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen direkt.

* E-faktura: Vi fortsätter utreda alternativet med att göra det möjligt att betala sina fakturor via e-faktura. Eventuellt beslut om det på kommande styrelsemöte (mars).

* Gruppavtal: Befintliga gruppavtalet som skulle ta slut 2021-05-30, har styrelsen sedan tidigare bestämt att förlänga.

Det som är nytt är att vi nu även tar in nya Gruppavtal dvs. du som medlem, som inte redan har ett Gruppavtal, kan teckna detta. Är detta intressant för dig, så kommer vi med mer info inom kort.

Planen är nu att låta gruppavtalet leva i sin befintliga form fram t.o.m. 31/12 2022. Efter det är målet att ha ett nytt Gruppavtal för er att ha tagit ställning till.

* Årsmöte: Nu har vi ett datum för årsmötet: sön den 17 april kl 15:00, så om du är intresserad att delta - boka in det i din kalender redan nu. Med andra ord är det bråda dagar för oss i styrelsen och i synnerhet för vår kassör Hans Karlsson, som arbetar med att få fram de ekonomiska uppgifterna som ska presenteras.

Dokumentationen till årsmötet (kallelse och övriga dokument) kommer vi lägga ut på hemsidan under "Dokument". Vi meddelar när de ligger på plats. För att komma åt dokumenten, måste du vara medlem på hemsidan. Så om du inte redan har blivit medlem på hemsidan - se till att bli det. Upplever du att det är svårt att bli medlem på hemsidan, finns det en artikel här som hjälper dig - se under "Nr 1 - Jag kan inte logga in".

Vi kommer även i år ha mötet via videokonferens och Mats Wykman i styrelsen som håller ihop detta, kommer hålla ett par utbildningsrundor för er som vill öva lite - Mer om detta kommer inom kort.

Har du motioner eller önskar att styrelsen belyser något specifikt under årsmötet - hör av dig. Motioner önskar vi ha in senast 1 månad innan mötet.

Är du intresserad av arbete i styrelsen eller hjälpa föreningen på något sätt - hör av dig till oss eller till valberedningen.

* Register: Vi genomför nu ett arbete med våra register. Det är tidskrävande och relativt osexigt arbete, men oerhört viktigt och något som alla bara förväntar sig fungerar, men som är mycket jobb för oss att sköta. Annica Hyltbring i styrelsen har den övergripande kollen på detta.

Efter att vi gick över till FortNox för fakturering och ekonomi, så har vårt tidigare register delats upp och vi behöver göra ett omtag och en förenkling.

Innebörden blir att vi kommer dela upp allt på tre delar: ett medlemsregister (tabell med alla medlemmar och deras anslutningar), ett faktureringsregister (FortNox) och ett intressentregister (hemsidan).

Medlems- och faktureringsregistret ansvarar styrelsen att hålla uppdaterat (utifrån medlemmarnas uppgifter) så att vi vet vem som är medlem och vilka anslutningar denna har, och vem vi ska skicka fakturorna till. Intressentregistret är till för att vi ska kunna kommunicera med er (vilket kan vara vem som helst som är intresserad av informationen från föreningen - inte bara medlemmar). Detta ansvarar ni själva för, om ni vill ha tillgång till viktig info från föreningen.

Vi vill poängtera hur viktigt det är att ni skickar in era kontaktuppgifter om dessa skulle ändras, så att vi kan få tag på er. Oavsett om du bytt telefonnummer, mailadress eller postadress - skicka in det via exempelvis kontaktformuläret på hemsidan.Det var ett litet axplock av vad vi har på tapeten i styrelsen. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till, om du vill ha information om något speciellt ämne eller har idéer som skulle hjälpa föreningen att bli bättre.


Mvh


Styrelsen


333 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

Comments


bottom of page