top of page

Byte av box - problem?

Om ni tittar i instruktionsfilmen för hur man ska byta till Wetternetboxen (https://www.hvfiber.se/post/hur-du-byter-ut-din-box), så får vi information om att vi ska koppla in nätverkskabeln som går till routern på den första porten som heter "10 G LAN".


Jönköping Energi meddelar nu att man fått in rapporter om att det kan strula för några enstaka av oss. Om detta uppstår, så byt till nästa port, "LAN1" i stället, så ska det fungera.


Mvh


Styrelsen HV-fiber

466 views0 comments

Recent Posts

See All

Jönköping Energi meddelar att de kommer ha supporttelefonen öppen även i dag mellan 08-16. Det är alltså på telefonnummer 036–19 61 90 som vi kan nå dem om vi behöver hjälp under installationen. Månda

Flera medlemmar som har kopplats in, har ännu inte kommit igång med bredbandet. I flera fall beror det på att ni inte har accepterat serviceavgiften från Jönköping Energi. När ni bytt till Wetternetbo

bottom of page