top of page

Vad händer efter söndagens röstning?


Vi har fått frågor, eftersom några upplever oklarheter hur gången vidare ser ut. Under informationsmötet, efter att det fanns önskemål från medlemmarna att vara med i beslutet om köpare, så kommer det se ut så här (förutsatt att beslutet blir att sälja fibernätet):


  • Extrastämman söndagen den 20:e ska medlemmarna enligt styrelsens förslag, rösta om försäljning av nätet.

  • Om styrelsens förslag röstas igenom, ger medlemmarna styrelsen i uppdrag att ta fram lämpliga köpare.

  • När detaljerna om köpare är på plats, hålls ytterligare ett möte (okänt datum) där detaljerna presenteras. Detta avslutas med att medlemmarna röstar om vem vi säljer nätet till.

  • Efter att avtal med köpare är påskrivet, kommer köpare ta över drift/förvaltning av fibernätet.

  • Själva överlåtelsen (alltså den rent juridiska försäljningen av nätet) kommer pga karenstiden ske i slutet av 2024 (men det finns troligtvis möjlighet att genomföra överlåtelsen tidigare - detta ska vi utreda tillsammans med Länsstyrelsen)

  • Likvidationen av föreningen kommer påbörjas så fort överlåtelse till ny ägare har skett och allt kan troligtvis vara klart till ordinarie årsmöte 2025.

Om styrelsens förslag inte går igenom, fortsätter verksamheten precis som vanligt och vi kommer gå in i det nya KO-avtalet med iTUX/Tele2. Valberedningen får precis som tidigare ansvar för att hitta nya styrelseledamöter som vill arbeta med drift/förvaltning och vidareutveckling av föreningen.


Än en gång: Välkommen på söndag önskar styrelsen för Haurida-Vireda framtidsfiber!


226 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page