top of page

Senaste Fakturan

De flesta har nu fått fakturan via mail för kvartal 4 2023 (ni som får den via post får vänta lite till). Den senaste fakturan ser lite annorlunda ut mot vad ni är vana vid och det finns säkert någon som har funderingar.


Som ni vet kommer Jönköping Energi ta hand om utbyggnad och förvaltning av fibernätet efter den 30 september 2023. Detta innebär att föreningen varken får kostnader eller intäkter för själva fibernätet. Det som tidigare kallades "Nätavgift" var kostnaden för att föreningen själva skulle förvalta fibernätet - men denna försvinner då Jönköping Energi tar över och föreningen kommer i stället ta ut en "HV adminavgift". Den nya adminavgiften ska täcka de kostnader föreningen har för att kunna fakturera och ha register över våra medlemmar (och allt annat som behövs för att driva föreningen).


För de 254 anslutningar som har tecknat HV-fibers gruppavtal, går vi samtidigt över på det nya avtalet under kvartal 4. Även detta innebär en förändring på fakturan vi skickar till er.


Så här ser kostnaderna ut på nya fakturan:

  • HV adminavgift kostar 40 kr per månad eller 120 kr per kvartal (tidigare nätavgift 100 kr/mån eller 300 kr/kvartal)

  • HV-fibers Gruppavtal kostar 219 kr per månad eller 657 kr per kvartal (tidigare 247,50 kr/mån eller 742,50 kr/kvartal)

  • På årets första faktura faktureras medlemsavgift på 100 kr, så den kommer på fakturan efter den som skickades ut nyss.

Dessutom kommer Jönköping Energi fakturera er 70 kr per månad. Denna faktura kommer direkt från Jönköping Energi.


När vi gjorde om kostnaderna, så satte vi alla våra medlemmar till kvartalsvis fakturering. Om du önskar ändra på detta, om du exempelvis har en vilande anslutning och kanske önskar att bli fakturerad årsvis - Kontakta vår kassör eller gå själva in på Västfibers hemsida och ställ in vilken periodicitet ni önskar bli fakturerade.


Har ni frågor - kontakta någon av oss i styrelsen.


Mvh


Styrelsen HV-fiber

271 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page