top of page

Informationsutskick - status

En kort uppdatering om Värdebeviset och informationen från Jönköping Energi/Wetternet.


Det har varit en del tekniska problem vilket har gjort att man inte lyckats skicka iväg informationen och Värdebeviset till de medlemmar som tidigare inte fått det.


Men i fredags (18/8) och i måndags (21/8) skickades denna info ut via post. Ni som har efterfrågat den, bör alltså ha den i er brevlåda på fredag eller möjligen i dag.


Vid utskicket uppstod ett problem som innebär att 12 av våra medlemmar kommer få 2 brev. Ta med er båda två vid uthämtningen, så löses detta på plats.

421 views0 comments

Recent Posts

See All

Jönköping Energi meddelar att de kommer ha supporttelefonen öppen även i dag mellan 08-16. Det är alltså på telefonnummer 036–19 61 90 som vi kan nå dem om vi behöver hjälp under installationen. Månda

Flera medlemmar som har kopplats in, har ännu inte kommit igång med bredbandet. I flera fall beror det på att ni inte har accepterat serviceavgiften från Jönköping Energi. När ni bytt till Wetternetbo

bottom of page