Inbjudan och länk till HV-Fibers årsstämma 2021

Du inbjudes härmed till HV-Fibers digitala årsstämma, lördagen den 17 april kl. 15.00. Mötet kommer att genomföras med hjälp av videokonferenssystemet ZOOM. Du ansluter dig till mötet genom att klicka på länken nedan, eller kopiera länken och klistra in den i en webbläsare. Använd en dator eller en smartphone som är kopplad mot Internet. Viktigt! Har du inte använt programmet ZOOM tidigare, titta då först på denna mycket korta videofilm. (235) Zoom för studenter - anslut till ett möte - YouTube Känner du dig osäker på tekniken, kan du testa att det fungerar innan mötet, och öva med mig från och med klockan 13.30 på lördagen, då jag startar upp det digitala mötesrummet. Här är länken till mötet: https://us02web.zoom.us/j/88056393594?pwd=TGJDT1VDTUlYTkUvTUhsTjZWU0k1Zz09 En enkel instruktion finner du här: https://www.spfseniorerna.se/contentassets/f54a1586976b4af581fb5b3523597da2/snabbguiden-for-zoom---meetings-deltagare.pdf Vid eventuella tekniska problem, nås jag på tel. 070 610 85 34 Vi hörs och ses på lördag! Med vänliga hälsningar HV-Fiber/Mats Wykman

146 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.