top of page

Protokoll fört vid HV-Fibers extra stämma 2023-02-05

OBS! Protokollet är ännu inte justerat.

Protokoll fört vid HV-Fibers extra stämma 2023-02-05
.pdf
Download PDF • 76KB


320 views0 comments

Recent Posts

See All

Jönköping Energi meddelar att de kommer ha supporttelefonen öppen även i dag mellan 08-16. Det är alltså på telefonnummer 036–19 61 90 som vi kan nå dem om vi behöver hjälp under installationen. Månda

Flera medlemmar som har kopplats in, har ännu inte kommit igång med bredbandet. I flera fall beror det på att ni inte har accepterat serviceavgiften från Jönköping Energi. När ni bytt till Wetternetbo

bottom of page