Ny kapitalhöjningsavgift 2021

Styrelsen har beslutat om ny kapitalhöjningsavgift för 2021, som träder i kraft 2021-07-01. Beslutad avgift är 1.200 kr ink moms (tidigare 500 kr).


Avgiften kommer att ändras årligen och gäller endast för nytillkomna anslutningar och tas ut som ett engångsbelopp vid uppkoppling.


Föreningen använder sig av en kapitalhöjningsavgift (se tidigare inlägg https://www.hvfiber.se/post/aktuellt-i-f%C3%B6reningen-april ) vars syfte är att nytillkomna anslutningar (medlemmar) ska bidra till den ackumulerade vinst som föreningen gjort.


Med vänliga hälsningar

Styrelsen HV-fiber

226 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.