top of page

Kallelse till informationsmöte och extrastämma - Försäljning av fibernätetHV-fibers medlemmar har tidigare fattat beslut om att sälja fibernätet. Under processen önskade en majoritet av de närvarande medlemmarna även vara delaktiga i beslutet om vem vi ska sälja nätet till. Därför inbjuds du till två mötestillfällen, där du får information och där du kan rösta om vem som ska få köpa vårt nät.

Informationsmöte

  • Informationsmöte sker söndagen den 29 januari kl. 16.00.

  • Information från potentiella köpare av vårt nät.

  • Efter att köparna har presenterat sig, fortsätter vi som medlemmar och går igenom de olika förslagen och jämför dem.

Extrastämma

  • Extrastämma sker söndagen den 5 feburari kl. 16.00, där du som medlem får rösta och besluta om till vem vi ska sälja nätet.

Båda mötena genomförs i Filadelfia, Vireda. /Styrelsen HV-fiber

297 views0 comments

Recent Posts

See All

Nu är det hög tid att välja mellan HV-fibers Gruppavtal och Öppen fiber - ska göras innan den 31 maj. I nuläget saknar vi registreringar från ca 100 personer. Mvh Styrelsen HV-fiber

bottom of page