top of page

Kallelse till extra stämma 20 nov. kl. 16.00 .
Kallelse till Haurida-Vireda Framtidsfibers extrastämma den 20 november 2022 kl. 16.00 i Vireda Filadelfia. Vi röstar om försäljning av vårt fibernät. Se bifogade filer: Kallelse, Styrelsens förslag och Fullmaktsblankett (se nedan).

Varmt välkommen!

Styrelsen Haurida-Vireda Framtidsfiber


Röstning via ombud är en möjlighet som finns angivet i våra stadgar. Fullmakten skapas i bifogad mall, fylls i, undertecknas, skrivs ut och lämnas över fysiskt på plats vid extrastämman. Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller av annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlem.


HV-fiber Extrastämma 221120_Kallelse
.pdf
Download PDF • 352KB


HV-fiber Extrastämma 221120_Styrelsens förslag
.pdf
Download PDF • 112KB


HV-fiber Extrastämma 221120_Fullmaktsblankett
.pdf
Download PDF • 315KB

330 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page