top of page

Info om avbrott mellan Vireda och Haurida

Vid pågående schaktarbeten mellan Vireda och Haurida har fiberkabeln utmed järnvägsbanken blivit avgrävd. Detta har medfört att norra delen av vårt fibernät legat nere i två omgångar under mindre än en månads tid. Vi beklagar detta djupt. Vi anser att huvudanledningen till att fiberkabeln blivit avgrävd, är att den är bristfälligt nedplöjd, ibland på endast 5-20 cm djup, istället för rekommenderat minidjup på 60 cm. Vi har vi anmält skadorna som garantiärenden mot Ip-Only (By-Net).

Vi bedömer att schaktföretaget Sandahls Entreprenad AB har varit aktsamma, vilket visat sig genom att de flera gånger upptäckt fiber där den inte borde ligga. Detta utan att skada fibern. Företaget har också medverkat till att förkorta reparationstiden genom att vi kunnat anlita deras resurser för nödvändiga akuta grävarbeten, delvis utanför ordinarie arbetstid. Arbetet med att ersätta skadad fiber och svetsa ihop dessa, har vid båda avbrotten utförts genom vår servicepartner Eltel Networks AB. De har vid båda avbrotten ordnat fram ”blåslag” samt fyra svetsare, som kvälls- och nattetid arbetat för att så fort som möjligt få igång hela nätet. För närvarande återstår några hundra meter återställning av järnvägsbanken, inom det område där fiberkabeln finns nedgrävd. Vi är övertygade om att schaktföretaget gör allt, för att förhindra fler avbrott. Föreningen har till Ip-Only (By-Net) anmält behovet att kontrollera/ åtgärda fiberkabelns förläggning utmed järnvägsbanken.

Tidigare stora avbrott har orsakats av oaktsamma schaktföretag, som inte följt gällande regler om utsättning av ledningsnät. Dock alltså ej vid de senaste två avbrotten.

Styrelsen - Per Zackrisson

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Avgrävningen reparerad

Ni som blev drabbade av avgrävningen (Djupedal) har troligtvis redan uppmärksammat att det nu fungerar igen. Arbetet blev klart i går mellan 13-14, men vi fick info först nu. Kontakta oss om ni fortfa

Comentários


bottom of page