top of page

Inför röstningen...


Tänk på att:

  • Varje medlem har 1 röst.

  • Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller annan medlem.

  • Ett ombud får endast företräda 1 medlem.

  • Medlem är den som är registrerad hos HV-fiber - det är alltså inte flera i ett hushåll som är medlem. Om det är din partner som står registrerad hos oss, har alltså inte du själv rösträtt, om du inte har en fullmakt.

Är du osäker på om du är medlem eller ej, kontakta någon i styrelsen.

205 views0 comments

Recent Posts

See All

Jönköping Energi meddelar att de kommer ha supporttelefonen öppen även i dag mellan 08-16. Det är alltså på telefonnummer 036–19 61 90 som vi kan nå dem om vi behöver hjälp under installationen. Månda

Flera medlemmar som har kopplats in, har ännu inte kommit igång med bredbandet. I flera fall beror det på att ni inte har accepterat serviceavgiften från Jönköping Energi. När ni bytt till Wetternetbo

bottom of page