top of page

Inför röstningen...


Tänk på att:

  • Varje medlem har 1 röst.

  • Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller annan medlem.

  • Ett ombud får endast företräda 1 medlem.

  • Medlem är den som är registrerad hos HV-fiber - det är alltså inte flera i ett hushåll som är medlem. Om det är din partner som står registrerad hos oss, har alltså inte du själv rösträtt, om du inte har en fullmakt.

Är du osäker på om du är medlem eller ej, kontakta någon i styrelsen.

207 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page