top of page

Inbjudan till informationsmöte och extrastämma

Informationsmöte

  • Informationsmöte sker söndagen den 6 november kl. 14.00.

  • Information ges gällande eventuell försäljning av HV-Fibers fibernät samt ny kommunikationsoperatör (se nedan).

Extrastämma

  • Extrastämma sker söndagen den 20 november kl. 16.00, där medlem får rösta på den riktning föreningen ska ha framöver; Sälja eller behålla nätet (se nedan). Beslutet har stor betydelse för framtida drift och kostnader.


Båda mötena genomförs i Filadelfia, Vireda. Informationsmöte - Agenda Försäljning av HV-Fibers fibernät Vi har fått ett erbjudande från en leverantör, om köp av vårt fibernät. Det kan innebära att vi får tillbaka del av den insats vi en gång betalat, samt att markägare får retroaktiv ersättning för markintrång. IP-Only, som har lagt budet, kommer att informera och finnas tillgängliga för frågor. Konsekvenser för olika alternativ presenteras. Beslut om försäljning fattas av medlemmarna vid extrastämman söndagen den 20 november. Ny kommunikationsoperatör Om medlemmarna röstar för att behålla nätet, kommer vårt avtal med nuvarande kommunikationsoperatör (KO), som i nuläget är IP-Only, avslutas i slutet av mars 2023. I stället för IP-Only, har styrelsen för HV-fiber tecknat ett avtal med TELE2/iTUX. I samband med detta får vi tillgång till ett nytt Gruppavtal med snabbare bredband, TV-kanaler m.m. Du som inte önskar Gruppavtal kan i stället välja Öppen fiber eller en företagstjänst. Välkommen till informationsmöte och extrastämma /Styrelsen HV-fiber

365 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page