top of page

Fullmaktsblankett inför röstning 2023-02-05

Att rösta med fullmakt på HV-fibers extrastämma 2023-02-05.


Inför stämman 5 februari 2023, vill vi här informera om röstning via ombud som är en möjlighet som finns i våra stadgar. Ombud ska vara medlem i föreningen Haurida-Vireda Framtidsfiber. Fullmakten skapas i bifogad mall, fylls i, undertecknas, skrivs ut och lämnas över fysiskt på plats vid extrastämman.


Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda 1 medlem.


Röstning via ombud som är en möjlighet som finns i våra stadgar. Ombud ska vara medlem i föreningen Haurida-Vireda Framtidsfiber. Fullmakten skapas i bifogad mall, fylls i, undertecknas, skrivs ut och lämnas över fysiskt på plats vid extrastämman.Fullmaktsblankett 2023-02-05
.pdf
Download PDF • 317KB


219 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page