top of page

Fullmaktsblankett inför röstning 2023-02-05

Att rösta med fullmakt på HV-fibers extrastämma 2023-02-05.


Inför stämman 5 februari 2023, vill vi här informera om röstning via ombud som är en möjlighet som finns i våra stadgar. Ombud ska vara medlem i föreningen Haurida-Vireda Framtidsfiber. Fullmakten skapas i bifogad mall, fylls i, undertecknas, skrivs ut och lämnas över fysiskt på plats vid extrastämman.


Medlem får genom skriftlig fullmakt företrädas av ombud som är delägare i medlemmens fastighet eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda 1 medlem.


Röstning via ombud som är en möjlighet som finns i våra stadgar. Ombud ska vara medlem i föreningen Haurida-Vireda Framtidsfiber. Fullmakten skapas i bifogad mall, fylls i, undertecknas, skrivs ut och lämnas över fysiskt på plats vid extrastämman.Fullmaktsblankett 2023-02-05
.pdf
Download PDF • 317KB


218 views0 comments

Recent Posts

See All

Jönköping Energi meddelar att de kommer ha supporttelefonen öppen även i dag mellan 08-16. Det är alltså på telefonnummer 036–19 61 90 som vi kan nå dem om vi behöver hjälp under installationen. Månda

Flera medlemmar som har kopplats in, har ännu inte kommit igång med bredbandet. I flera fall beror det på att ni inte har accepterat serviceavgiften från Jönköping Energi. När ni bytt till Wetternetbo

bottom of page