top of page

Flyttad årsstämma

På grund av Coronaepidemin måste alla tänka om, även vi i HV Fiber. Därför har vi i styrelsen i dag beslutat att flytta på årsstämman några veckor för att få mer tid att arrangera den på ett säkert sätt.

Nytt datum är i stället sön den 19 april kl 15:00. Officiell kallelse skickas inom kort och läggs ut på hemsidan, tillsammans med årsredovisning och andra dokument som utgör underlag till stämman.

Ändringen vi gör, och det enda ansvarsfulla i det här läget, är att vi kommer att hålla mötet via videokonferens. Det innebär att man ansluter sig och deltar på mötet via en dator, med ljud och bild, vilket eliminerar risken för spridning av viruset.

Vissa av er kommer att tycka att det här är märkligt, men det är märkliga tider vi upplever just nu och detta är vårt sätt att anpassa oss och visa hänsyn.

För att känna sig trygg med tekniken, kommer vi inom kort gå ut med mer information och sannolikt även själva hålla en utbildning för de som har behov (eller åtminstone skapa förutsättnignar för hjälp till självhjälp). Försök att se mötesformen som något spännande och nytt, inte som ett hinder - vi ska hjälpa till så gott vi kan. 

Vi vill att alla ska känna att man ska kunna delta på ett säkert sätt, även om det är under speciella förhållanden. Vi hoppas och tror att ni håller med oss i detta beslut.

Feedback och förslag mottages tacksamt till styrelse@hvfiber.se

Mvh

Styrelsen

99 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

Comments


bottom of page