top of page

Aktuellt i föreningen (Mars)

Här kommer en uppdatering om vad som är aktuellt i styrelsens arbete i föreningen. Har du synpunkter kan du kommentera direkt (skriv kommentar nedan), skicka ett meddelande via kontaktformuläret på hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen direkt.* Bestämd tidpunkt för årsmöte: Snart går vi ut med kallelse till årsmöte. Vi har spikat söndagen den 8 maj kl 15 i Filadelfia i Vireda, så skriv upp detta i din kalender redan nu om du vill delta. Vi tänkte ha möte fysiskt för första gången på 2 år, vilket plötsligt känns "annorlunda". Vi kommer även kombinera med att sätta upp ett videomöte, så att de som inte har möjlighet att vara på plats kan lyssna in. Mer info kommer då kallelsen skickas ut.


* Framtidsstrategi: Styrelsen har arbetat med att lägga fram en långsiktig strategi för arbetet med nätet. Vi kommer nämna lite om detta på årsmötet och sedan presentera arbetet för medlemmarna senare under 2022. Arbetet innebär att medlemmarna kommer fatta beslut om följande vägval:

  • Fortsätta som tidigare: Ökat/breddat engagemang från föreningens medlemmar.

  • Försäljning: Sälja nätet och få tillbaka hel/del av insats.

  • Fusion: Juridisk sammanslagning av två eller flera fiberföreningar i kommunen.

  • Förenkling av ägande: Extern aktör driver föreningen, där medlemmarna fortsätter äga nätet.

  • Ytterligare alternativ: Det finns fler alternativ, som är varianter av ovan. Te.x. finns möjlighet att samarbeta kring viss/all administration mellan föreningar (istället för Fusion) eller endast köpa in vissa tjänster som krävs i föreningen.

Oavsett vilket vägval som bestäms, har de olika alternativen sina för- och nackdelar. Vi håller just nu på att samla in fakta om detta så att medlemmarna kan fatta ett välgrundat beslut.


Varför gör vi det här?

Flera faktorer spelar förstås in. Driften av ett nät (så som vi gör nu) är förhållandevis tidskrävande och något som vi tror våra medlemmar (med all rätt) anser att de måste ha tillgång till - dygnet runt. Att driva ett nät på (mer eller mindre) ideell basis är inte aktuellt, varken kort- eller långsiktigt. Om vi fortsätter som vi gör nu finns risken att vi urholkar viljan att medlemmarna ställer upp och driver det vidare.

Oavsett hur vi jobbar vidare, är återväxten av nya styrelsemedlemmar och personer som vill/kan jobba med nätet runtomkring, helt avgörande. Om man i något läge finner att det inte finns något intresse eller saknas kompetens som gör att vi kan ställa upp, är enklaste utvägen att lägga ner föreningen och sälja nätet. Statistiken är väldigt tydlig: Tittar man på övriga fiberföreningar i Sverige så har de starka likheter (något sämre faktiskt) med skilsmässostatistiken, dvs knappt 50% "chans" att man håller ihop - Trist jämförelse, men väldigt målande beskrivning. För att säkra upp långsiktigheten i vårt nät måste vi alltså hitta sätt att minska/eliminera denna risk - d.v.s. jobba aktivt för att "hålla kärleken vid liv".


Alla ovan vägval anser vi bidrar till att helt eller delvis reducera risk att vi hamnar i ett läge som vi inte vill befinna oss i. Det finns fördelar med att inte äga sitt nät - Om medlemmarna föredrar detta, är det betydligt mer fördelaktigt att aktivt sälja, än att befinna sig i läget att vara tvungen att sälja. Därför tas även försäljning med som en möjlig och seriös lösning.


Säg till om du har fler idéer på hur vi kan arbeta vidare med denna fråga.


* Avtal: Styrelsen har inlett ett samarbete med Västfiber om gemensam prisförfrågan av Kommunikationsoperatör samt Gruppavtal. På detta sätt förhandlar vi som om vi vore ca 5.000 anslutningar i stället för de ca 350 som föreningen har i dag, vilket gör att föreningen hamnar i ett bättre förhandlingsläge. Detta förenklar arbetet för styrelsen samtidigt som medlemmarna på sikt kan komma att få lägre kostnader.Det var ett litet axplock av vad vi har på tapeten i styrelsen. Hör gärna av dig om du vill hjälpa till, om du vill ha information om något speciellt ämne eller har idéer som skulle hjälpa föreningen att bli bättre.


Mvh


Styrelsen
184 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

bottom of page