top of page

Överlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av andel i föreningen / ägarbyte av anslutning finns att ladda ner på sidan för Dokument.

Parterna behöver endast fylla i första sidan på blanketterna dem emellan. Det är bara köparen som måste fylla i baksidan på det tredje exemplaret som skickas till föreningen.

När avtalet skickas till föreningen gäller detta som ansökan om medlemskap.

122 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

bottom of page