top of page

Överlåtelseavtal

Avtal för överlåtelse av andel i föreningen / ägarbyte av anslutning finns att ladda ner på sidan för Dokument.

Parterna behöver endast fylla i första sidan på blanketterna dem emellan. Det är bara köparen som måste fylla i baksidan på det tredje exemplaret som skickas till föreningen.

När avtalet skickas till föreningen gäller detta som ansökan om medlemskap.

142 views0 comments

Recent Posts

See All

Kallelse till årsmöte, 8 maj 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma Den 8 maj 2022, kl 15:00, Filadelfia Digitalt (mer info nedan). 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4.

bottom of page